Mei 2019

Juni 2019

W

1

Dag van de Arbeid

Z

1

 

D

2

 

Z

2

 

V

3

 

M

3

Bosklas Woutershof : klas Ann en klas Ilse Voet

Bosklas Zilvermeer: klas Dorien, Karen en Ilse Vingerh

Z

4

 

D

4

 

Z

5

 

W

5

 

M

6

 

D

6

 

D

7

 

V

7

 

W

8

 

Z

8

 

D

9

 

Z

9

Pinksteren

V

10

 

M

10

Pinkstermaandag

Z

11

 

D

11

Bussen: maandagregeling

 

Z

12

W

12

 

M

13

 

D

13

 

D

14

 

V

14

 

W

15

 

Z

15

 

D

16

 

Z

16

 opendeurdag! iedereen welkom!

V

17

Clara Fey Trail: samen lopen of wandelen

M

17

Bosklas Woutershof: klas Mieke en klas Davy

Z

18

 

D

18

 

Z

19

 

W

19

 

M

20

Bosklassen Woutershof : Klas Jessica en klas Thijs

D

20

 

D

21

 

V

21

 

W

22

 

Z

22

 

D

23

 

Z

23

 

V

24

 

M

24

Individueel oudercontact

Z

25

vormsel

D

25

 

Z

26

 

W

26

 

M

27

 

D

27

 

D

28

 

V

28

10u eindviering: ouders welkom!

W

29

 

Z

29

 

D

30

O.L.H.-Hemelvaart

Z

30

 

V

31